Foto6 Seminario Montessori Coruña 05-2017

16 May 2017

Foto6 Seminario Montessori Coruña 05-2017

La ponente da indicaciones a los/as asistentes al seminario Montessori, A Coruña 2017

Foto6 Seminario Montessori Coruña 05-2017

Añadir comentario